Hello. Here is some current information about myself.

  • You can read about my professional history via my CV.
  • My current work involves building Backbone, React and Flux applications in JavaScript at my current company, Cxense.
  • I have long background in backend web development, but as suggested above, have been doing more frontend work.
  • I have some knowledge of Norwegian, given that I am residing in Norway now (self-taught, at a B1 reading level.)

My contact information is on the side of this page.

På norsk:

Hei. Her er en litt aktuelle opplysninger om meg.

  • Du kan lese om min faglig historie på min CV.
  • Jeg jobber nå i JavaScript og utvikler med Backbone, React og Flux.
  • Jeg jobbet i lang tid på backend web-utvikling. Men som jeg satt overfor jobber jeg nå mer frontend utvikling.
  • Jeg har noe kunnskap av norsk. Ettersom at jeg skrevet denne beskrivelsen på norsk kan det vise at jeg har denne kunnskap.
  • Jeg lærte meg norsk i fem år, på og av. Jeg leste aviser storsett og lytting av NRK nyheter på nett-tv og radio og nå gjennom bosatting her i Norge.

Kontakt opplysningen er på høyresiden av denne websiden.